Boşanmada Denkleştirme Nedir?

Türk Medeni Kanunu madde 230’a göre bir eşin kişisel mallara ilişkin borcu edinilmiş mallardan ,…