CMK VE TCK ’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

TCK.M.106 ‘’TEHDİT SUÇUNDA ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK   1- 14.10.2014 tarihli Kanun Teklifinin 20. maddesiyle, “TEHDİT” başlıklı TCK…