İcra Hukuku Davaları

İcra hukukunun temel amacı, borçlular karşısında alacaklıların haklarını korumaktır. Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi…