Borçlar Hukuku Davaları Nasıl Gerçekleşir

Borçlar hukukunun konusu borç ilişkileridir.Borç ilişkisi kavramı, özel hukuk açısından tanımlandığında, alacaklı ve borçlu adı…