BEKAR ARKADAŞIN YATILI KALMASI BOŞANMA SEBEBİ MİDİR?

Yargıtay 2 Hukuk Dairesinden emsal bir karar çıktı. Yargıtay, eşinin rızası olmadan bekar arkadaşlarını evinde…