Edinilmiş Mal -Kişisel Mal

2002 yılından önce edinilen mallar, 2002 yılından sonra edinilen mallar, aile avukatı, artık değer alacağı,…