Site icon Boşanma Avukatı

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Yapılır ?

Tahliye taahhütnamesi yazılı şekil şartına uygun olmalıdır. Bizzat kiracı tarafından imzalanmış olmalıdır.Tahliye taahhüdnamesi tek taraflı ve yazılı bir irade açıklamasıdır. Kiralananın kiracıya tesliminden sonra kiracının bu taşınmazı belirlenen günde tahliye edeceğine dair imza ve rızasını içeren bir taahhüddür. Günümüz şartlarında tahliye taahhüdünde bulunan kiracılar, sonrasında imzasını inkar edebilmekte, tahliyeye karşı itirazlarını sunabilmekte ve  açıkça bu durumun kötüye de kullanılmakta olduğu durumlar da mevcuttur. Elbette ki kiracı tarafından verilen bu taahhüdün geçerliliği için bazı şartlar gerekir. Öncelikle bu taahhüdün samimi ve gerçek olması gerekmektedir, tahliye taahhüdünün yazılı olması ve taahhüdde bulunan kişinin imzasını içermesi gerekmektedir. Ayrıca taahhüdde tahliye tarihi, yeri, zamanı, tarihi belirli olmalı ve kira sözleşmesinden sonra yapılmış olması gerekmektedir. Kira sözleşmesi ile aynı gün yapılan taahhüdlerin bir geçerliliği bulunmamaktadır. Ayrıca şayet kiralanan yer aile konutu ise, tahliye taahhüdünde eşin de beyan ve imzasının alınması gerekmektedir. Tahliye taahhüdüne dayalı olarak taahhüd edilen zamanla tahliye kiracı tarafından gerçekleştirilmezse, kiralayan icra yoluna başvurur. Kiracı 15 gün içinde taşınmazı tahliye etmekle mükelleftir. Kira taahhüdünün adi yazılı şekilde yapılmış olması halinde imzaya itiraz mümkündür ancak taahhütname noter huzurunda yapılmış ise resmi yazılı şekilde yapılmış olacağından bu durumda imzaya itiraz edilebilmesi mümkün olmayacaktır.

Kiraya verenin taşınmazın tahliyesini sağlayabilmek için başvurabileceği bir diğer yol tahliye davası açmaktır. Burada da tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde tahliye davasının açılması gerekmektedir. Ancak belirtilmelidir ki, kanuna göre, kiraya veren dava açma süresi içerisinde dava açacağını kiracıya yazılı olarak bildirmişse, bu durumda dava açma süresi bir kira yılı uzamış sayılacaktır.

Exit mobile version