Site icon Boşanma Avukatı

KAT MÜLKİYETİNDE YENİLİK VE İLAVELER

Kat malikleri, ana taşınmazın ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar.

Ortak yerlerin düzgün yahut bunları kullanmanın daha rahat ve kolay hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme dönüştürülmesi kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.

Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise,veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya ana taşınmazın bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya geçitlerinde bulunmuyorsa bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki gidere katılmak zorunda değildir.

Originally posted 2016-02-18 09:29:05.

Exit mobile version